Varför välja AXA Schengenförsäkring för COVID-19-skydd när du reser i Europa?

Våra försäkringar täcker dig när du reser i enlighet med officiella rekommendationer som utfärdas av utrikesministeriet i ditt hemland eller regeringen i destinationslandet.

 

Våra olika AXA Schengen-besöksförsäkringar täcker sjukvårdskostnader i samband med COVID-19 inom de gränser, villkor och undantag som anges i respektive försäkring.

 

Vår omfattande täckning garanterar:

  • Våra försäkringar täcker dina sjukvårdskostnader om du råkar ut för en olycka eller blir sjuk, inklusive COVID-19 och relaterade sjukdomar.
  • Våra försäkringsbevis som finns på vår webbplats innehåller följande uttalande: "Sjukvårdskostnader relaterade till COVID-19 täcks inom de gränser, villkor och undantag som definieras i försäkringspolicyn."
  • I varje försäkringsbrev anges nivån på täckningen för sjukvårdskostnader utomlands: 100 000 euro för Europe Travel och Multi Trip och 30 000 euro för vårt alternativ Low Cost Schengenförsäkring.
  • Dessa försäkringar kan köpas oavsett din ålder och nationalitet, utan extra kostnad.
  • De uppfyller de krav som EU-länderna ställer för att få Schengenvisum.
  • De tar hand om kostnader för medicinska hemresa, även när orsakerna är kopplade till COVID.

 

Alla våra besöksförsäkringar är tillgängliga snabbt, enkelt och till billiga priser (från 20 € för en veckas vistelse) och utan att behöva uppfylla några ålderskriterier. Det gör det möjligt för dig att resa (nästan) som förut, trots COVID-19, när Europa åter öppnas för turism.

 

Du bör alltid läsa de allmänna villkoren för din försäkring för att försäkra dig om att de garantier som erbjuds motsvarar dina behov.

 

Din Europa COVID-besöksförsäkring online

Få en offert så du kan på bara två minuter få det försäkringsbevis du behöver för ditt Schengenvisum. Där kan du jämföra olika försäkringar, ange din typ av resa samt destination och resedatum för att få den bästa skräddarsydda besöksförsäkringen till bästa pris.

 

Vilka länder omfattas av Schengen COVID-försäkring?

AXA Schengen Low Cost-försäkring ger skydd för alla medlemsstater i Schengenområdet: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland,  Italien, Island, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge,  Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Schweiz, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

 

AXA Europe Travel och AXA Multi Trip täcker alla EU-medlemsländer: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland,  Italien, Irland, Island, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge,  Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Schweiz, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

 

Är det obligatoriskt med ett försäkringsbevis för att få Schengenvisum?

Om du planerar att vistas i Schengenområdet och behöver ett visum är sjukförsäkring inte frivillig, utan obligatoriskt, och ett intyg som visar att du är försäkrad måste lämnas in tillsammans med din visumansökan. enligt ett direktiv som följs av alla Schengenstater. Du måste därför kunna visa att du har rätt försäkring i enlighet med detta direktiv för att din visumansökan ska kunna godkännas.

 

Accepteras AXA Schengenförsäkring i min ansökan för Schengenvisum?

Ja. AXA har utfärdat försäkringsbevis som uppfyller EU:s normer för att erhålla Schengenvisum i mer än tio år.

 

Ambassaden säger att jag måste skaffa ett försäkringsbevis med COVID-skydd. Är detta möjligt?

Alla utfärdade elektroniska certifikat som köpts på AXAs Schengen-webbplats innehåller denna ansvarsfriskrivning, där det står: ”Läkarkostnader i samband med COVID-19 täcks enligt de villkor och undantag som fastställts i försäkringspolicyn. ”

 

Vår besöksförsäkring täcker dig när du reser i enlighet med de officiella rekommendationer som utfärdas av ditt lands utrikesministerium, samt rekommendationerna från det land du planerar att resa till. Du kommer alltså att täckas för dina sjukvårdskostnader om du blir sjuk, inklusive från COVID-19, samt för hemtransport om det behövs.

 

Vanliga frågor om AXA Schengen-försäkring för COVID-19

Hur mycket kostar en Schengen besöksförsäkring med COVID-täckning?

Priset varierar beroende på omfattningen av de garantier som erbjuds i försäkringen. AXA:s besöksförsäkring med COVID-täckning är heltäckande: hög täckning av sjukvårdskostnader - hjälp vid hemresa - avbeställningsgaranti och billigt. Från 20 € för en 7-dagars vistelse - men mer omfattande skydd finns också.

Min ansökan om Schengenvisum avslogs - kan jag få tillbaka pengarna för min försäkring?

Ja. Vi ersätter dig hela kostnaden för din försäkring om din visumansökan avslås. Vi täcker dessa kostnader under förutsättning att de är relaterade till en medicinsk händelse i den mening som avses i de gällande allmänna villkoren. Ingen försäkringsskydd gäller för tester som en nationell eller internationell myndighet har gjort obligatoriska för att kunna lämna eller resa till ett territorium.