H1

Welke documenten heb ik nodig voor een Schengenvisum aanvraag?

Wat is een Schengenvisum?

Het Schengenvisum is een visum voor kort verblijf waarmee bezoekers maximaal 90 dagen in een periode van 180 dagen in het Schengengebied kunnen verblijven. Het Schengengebied omvat de meeste EU-landen (maar niet Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Roemenië en Ierland). Het omvat ook enkele landen buiten de EU, zoals bijvoorbeeld. Zwitersland. Lees hier meer over de Schengenlanden

Welke documenten heb ik nodig voor een Schengenvisum?

Als je een Schengen visum wilt aanvragen om naar Europa reizen, heb je bepaalde documenten nodig om aan de vereisten te voldoen. De Schengenlanden hebben een lijst gemaakt van de vereiste documenten die je moet indienen, afhankelijk van het doel van binnenkomst. Deze eisen zijn voor elke lidstaat min of meer hetzelfde. Hieronder kun je een checklist vinden van de documenten die je nodig hebt voor je visumaanvraag.

De volgende documenten zijn nodig voor een Schengenvisumaanvraag:

 • Het visumaanvraagformulier
  Volledig ingevuld en ondertekend
   
 • Een paspoort
  Het paspoort mag niet ouder zijn dan 10 jaar en moet nog minimaal drie maanden geldig zijn na de datum waarop je het Schengengebied verlaat
   
 • Pasfoto's
  Twee recent gemaakte pasfoto's voor een Schengenvisum
   
 • Medische reisverzekering
  Voor de aanvraag heb je een ziektekostenverzekering voor medische kosten tot € 30.000 nodig.
  Bij AXA heb je de keus uit verschillende Schengen reisverzekering, na het afsluiten van een verzekering ontvang je direct een certificaat per e-mail. Dit medische reisverzekeringscertificaat kun je toevoegen bij het aanvraagformulier.
   
 • Bewijs van reisdoel: toerisme, sport; zaken, studie, familie bezoek
  Je moet dit kunnen aantonen met documenten zoals een hotelreservering, een uitnodigingsbrief of een formulier voor logiesverstrekking.
   
 • Bewijs van voldoende financiële middelen
  Voor de visumaanvraag moet je kunnen aantonen dat je de reis en het verblijf kan bekostigen. Lees hieronder de toelichting bij de vraag 'Hoeveel geld heb ik nodig om het Schengengebied te bezoeken?'. 
   
 • Bewijs van garantstelling
  Wanneer je niet kan aantonen dat je over voldoende financiele middelen beschikt, dan kan iemand anders voor jou garant staan. Je kan het document downloaden op de website van de IND.
   
 • Bewijs van terugkeer
  Het overleggen van documenten die de terugkeer naar eigen land aannemelijk maken, zoals een arbeids: werkgeversverklaring, bewijs van schoolgaande kinderen, eigendomsbewijs van woning etc.
   
 • Documenten met betrekking tot reisschema's en verblijfsplannen
  Bij je aanvraag wordt gevraagd informatie te verstrekken over reisschema's en de plaats waar je tijdens je bezoek denkt te verblijven. Dit zijn documenten zoals reisschema's van de reis - inclusief data, vluchtnummersfactuur - een hotelreservering, een e-mail van een vriend of familielid die je uitnodigt om bij hem of haar te verblijven.

Je moet ook kunnen bewijzen dat je de visumledges van € 80 hebt betaald. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar is dit bedrag € 40. En onder de zes jaar is het gratis. Daarnaast moet je een interview bijwonen op een consulaat of visumaanvraag centrum.

Naast deze basisdocumenten moeten kandidaten voor een Schengenvisum mogelijk specifieke documenten indienen, afhankelijk van hun arbeidsstatus, zoals een verklaring van geen bezwaar, het type visum dat zij aanvragen en het doel van hun bezoek. Lees hieronder meer informatie over de extra eisen voor de verschillende situaties.

Hoeveel geld heb ik nodig om het Schengengebied te bezoeken?

Dat hangt af van het land dat je gaat bezoeken. Om een Schengenvisum voor Frankrijk te verkrijgen, moet je zonder vooraf geboekte accommodatie kunnen aantonen dat je tijdens je verblijf € 120 per dag te besteden hebt. Met een vooraf geboekte accommodatie daalt dit bedrag tot € 65. Voor een verblijf in Nederland is het bedrag, zonder vooraf geboekte accomodatie, € 55 per dag.

Voor een Schengenvisum Spanje, heb je in ieder geval € 100 p.p. nodig voor elke dag dat je daar verblijft. Over het algemeen is het zo dat als je meer dan € 3.000 aan spaargeld hebt, dit voldoende is voor de meeste reisomstandigheden. De bedragen verschillen per land en de consulaten en ambassades kunnen hierover meer informatie verstrekken.

Het aantonen kan door middel van bankafschriften, facturen van reeds betaalde kosten van verblijf en vervoer etc.
Als je zelf niet genoeg spaargeld hebt, kun je ook aantonen dat iemand jou gaat sponseren.

Ik bezoek familie of vrienden, wat zijn de bijkomende vereisten voor een Schengenvisum?

Je moet een uitnodigingsbrief toevoegen van de persoon die je gaat bezoeken, evenals, indien van toepassing, een bewijs van de relatie met de persoon die je uitnodigt, zoals een huwelijks- of geboorteakte. Daarin moet duidelijk de duur en het doel worden vermeld, en hoe je je tijdens jouw bezoek financieel kan onderhouden - dit kan een beëdigde verklaring zijn waarin financiële of materiële steun belooft.

Ik reis als werknemer van een bedrijf, wat zijn de aanvullende Schengenvisumvereisten?

Voor een zakelijk bezoek, moet je een brief van de werkgever overleggen waarin het doel van het bezoek wordt omschreven. Wordt je uitgenodigd door een bedrijf binnen het Schengengebied? Voeg de uitnodigingsbrief, die het betreffende bedrijf per e-mail naar het consulaat van het land waar je naartoe reist heeft gestuurd, toe aan je dossier. Daarnaast moet je een arbeidscontract, een bankafschriften van de laatste zes maanden, toestemming van de werkgever en een inkomstenbelastingaangifte overleggen.

Ik ben zelfstandige en wil graag zaken doen in het Schengengebied. Wat zijn de bijkomende vereisten voor een Schengenvisum?

Als zelfstandige moet je een kopie van de bedrijfsvergunning, een bankafschrift van de laatste zes maanden en de belastingaangifte overleggen.

Ik ga studeren in Europa, wat zijn de bijkomende vereisten voor een Schengenvisum?

Als je naar het Schengengebied gaat om aan een universiteit of een hogeschool te studeren, heb je een toelatingsbrief nodig. De brief moet alle details van het verblijf beschrijven, waaronder het hoofdvak, de duur van de studie, hoe de studie zal worden bekostigd, waar je zult verblijven en alle contactgegevens.

Ik reis naar Europa om een evenement bij te wonen, wat zijn de aanvullende vereisten voor een Schengenvisum?

Ook hiervoor heb je een uitnodigingsbrief nodig van degene die je sponsort om het evenement bij te wonen, met vermelding van de route, de locatie, het doel en waarom jouw aanwezigheid vereist is. De sponsor moet ook contactgegevens, een identiteitsbewijs en documentatie over de aard van het evenement verstrekken.

Ik ben gepensioneerd, wat zijn de bijkomende vereisten voor een Schengenvisum?

Gepensioneerden moeten van de laatste zes maanden pensioenoverzichten overleggen, waaruit blijkt dat het verblijf financieel bekostigd kan worden.

Welke documenten zijn vereist bij het aanvragen van een Schengenvisum voor minderjarigen?

De ouders of wettelijke voogden van minderjarigen die een Schengenvisum aanvragen, moeten enkele extra documenten overleggen voor elke minderjarige aanvrager, zoals de geboorteakte van het kind, een aanvraag ondertekend door beide ouders of voogden, een beschikking van de familierechtbank - in gevallen waarin slechts één ouder het volledige gezag over het kind heeft, gewaarmerkte kopieën van de paspoorten van beide ouders, en een notariële brief van ouderlijke toestemming ondertekend door de ouders indien het kind alleen zal reizen.

Voor meer informatie over het reizen met minderjarige kinderen bekijk hier de website van de rijksoverheid.

Tip van AXA: het Engelse toestemmingsformulier is beter leesbaar voor buitenlandse grensbewakingsbeambten.

Gerelateerde onderwerpen:

 

Vereisten Schengenvisum: veelgestelde vragen

In welk Schengenland heb je grootste slagingskans om een visum te verkrijgen?

In Litouwen heb je de meeste kans dat je visum wordt toegewezen, in 2018 is slechts 1,3% van de korte termijn visum aanvragen afgewezen.

Wat moet ik doen als ik een document kwijtraak dat ik nodig heb om mijn Schengenvisum aan te vragen?

Je moet dan zo snel mogelijk een vervangend document aanvragen, want zonder dit document kan de visum worden geweigerd.

Hoe bewijs ik dat ik over voldoende financiële middelen beschik?

Een bankafschrift of gelijkwaardige officiële documenten zijn de beste manier om aan te tonen dat je over deze middelen beschikt.