Prenumeration och ändringar av policyn

Abonnemang på AXA Schengen

Du kan teckna en AXA Schengen-försäkring på www.axa-schengen.com. Den som betalar kan vara en annan än den försäkrade. När betalningen har godkänts finns följande dokument tillgängliga för nedladdning och skickas via e-post:

  • Allmänna villkor
  • Särskilda villkor - de innehåller uppgifter om den försäkrades identitet, vilket skydd som erbjuds osv.
  • Försäkringsintyg. Det ska skrivas ut och lämnas in till konsulatet eller ambassaden.

AXA Schengen täcker upp till 90 dagar i följd.

Försäkringen måste köpas innan resan börjar.

En karensperiod på 15 dagar

Från och med den 5 april 2010 har en gemenskapskodex för viseringar införts genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009.

Ett utdrag ur denna förordning:

"...ska viseringens giltighetstid omfatta en " tillägsfrist " på 15 dagar.
Medlemsstaterna får med hänsyn till allmän ordning eller på grund av någon av medlemsstaternas internationella förbindelser besluta att inte bevilja en sådan tilläggsfrist.”

Exempel: Om du ansöker om ett visum på 30 dagar kan ambassaden bevilja dig ett visum på 45 dagar.

p> Exempel: Om du ansöker om ett visum på 90 dagar kan ambassaden bevilja dig ett visum på 105 dagar (det är ett maximum), under vilka du kan resa upp till 90 dagar i följd.

 

AXA Schengen följer strikt den nya förordningen och du kan lägga till ytterligare 15 dagar till skyddet under prenumerationen.

Om du är osäker på om du är i det här fallet eller inte, rekommenderar vi att du lägger till "ytterligare 15 dagar" i din prenumeration.

OBS. Vi upprepar. Även om visumet är beviljat för 105 dagar få​​​​​​r​ du bara resa i 90 dagar i följd inom denna period!

Återbetalning om konsulatet vägrar att utfärda visumet

Om de konsulära myndigheterna vägrar att utfärda ditt visum återbetalar AXA Assistance hela försäkringspriset mot uppvisande av avslagsbrevet. Återbetalningen sker på samma sätt som den ursprungliga betalningen (t.ex. kreditkort).

Rätten till avstående

Den försäkrade, AXA Assistance eller någon av deras representanter kan avstå från avtalet inom 14 dagar efter tecknandet av försäkringen. Den försäkrades uppsägning kan meddelas via e-post, men måste därefter skicka ett rekommenderat brev adresserat till AXA Assistance, Avenue Louise 166, B-1050 Bryssel, Belgien.

I enlighet med lagen av den 30 april 2014 om försäkringsavtal gäller inte rätten till uppsägning för korttidsförsäkringar med en löptid på mindre än 30 dagar.

OBS! Vid inresa till Schengenområdet måste resenären kunna uppvisa ett bevis på sjukförsäkring tillsammans med sitt visum.

Vad ska man göra vid en medicinsk incident?

Du måste ringa AXA Schengens callcenter vid en medicinsk incident. Experter inom medicinsk assistans hjälper dig 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan att få den bästa vården du behöver och den som ligger närmast där du befinner dig.

Om sjukvårdskostnaderna är höga betalar AXA Schengen direkt till vårdgivaren så att du slipper stora utgifter under resan. AXA Schengen är alltså mer än en reseförsäkring, eftersom företaget konkret hjälper sina kunder när de behöver hjälp.

Kundtillfredsställelse

Vid klagomål som rör assistanstjänsterna kan försäkringstagaren vända sig till AXA Assistance kundtjänst: 

E-post: customer.care.bnl@axa-assistance.com

Via post: Kundtjänst - AXA Assistance, Avenue Louise 166 Buss 1, B-1050 Bryssel, Belgien

Klagomålet kommer att behandlas så snabbt som möjligt av AXA Assistance kundtjänst och behandlas inom rimlig tid.

Försäkringstagaren kan också kontakta försäkringsombudsmannen, Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs, 35, B-1000 Bryssel, Belgien

E-post: info@ombudsman.as ,

utan att det påverkar försäkringstagarens rätt till rättslig prövning.
< / p>

 

Språk som används

All kommunikation med AXA Schengen (skriftlig, muntlig eller elektronisk) kan ske på franska, nederländska, engelska eller spanska.