H1

Cookiebeleid

Een cookie is een klein gegevensbestand (tekstbestand) dat een website, wanneer deze door een gebruiker wordt bezocht, aan uw browser vraagt om op uw apparaat op te slaan om informatie over u te bewaren, zoals uw taalvoorkeuren of inloggegevens. 

AXA Partners verzamelt en plaatst 'interne' cookies tijdens uw bezoek aan  axa-schengen.com, en gebruikt ook 'third party' cookies, dat zijn cookies van een ander domein dan de website die u bezoekt, in het kader van de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. 

ACTUALISERING VAN HET HUIDIGE BELEID

AXA Partners kan dit cookiebeleid van tijd tot tijd bijwerken naar aanleiding van wijzigingen met betrekking tot cookies die tijdens het surfen op de website axa-schengen.com worden gedropt. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 12/07/2023.

WIE ZIJN DE VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

INTER PARTNER ASSISTANCE, NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Boulevard du Régent 7, B-1000 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer  0415.591.055, treedt op als onafhankelijk verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (dit betekent dat hij het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt).

De onafhankelijke gegevensbeheerder wordt in dit beleid « AXA Partners » or « Gegevensbeheerder » or « wij », « ons ».

WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS?

Wanneer deze cookies de verwerking van persoonsgegevens inhouden, heeft u volgens de Franse wetgeving inzake gegevensbescherming en de GDPR het recht om trek uw toestemming ('opt-out') in voor het plaatsen van optionele cookies.

Uw toestemming verlenen ('opt-in') voor het plaatsen van sommige cookies en uw voorkeuren op elk moment of voor alle of een deel van de optionele cookies die tijdens het browsen worden geplaatst bijwerken Cookie Preference Center (here).

HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE DPO VOOR VERZOEKEN OF DE UITOEFENING VAN UW RECHTEN?

Als u vragen, klachten of opmerkingen hebt over deze informatiemededeling of over de uitoefening van uw bovengenoemde rechten, kunt u een e-mail sturen naar dpo.bnl@axa-assistance.com. Uw verzoek zal dan worden doorgestuurd naar de bevoegde DPO.

AXA Partners kan u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en/of om u te helpen de gegevens die u zoekt te lokaliseren.

HOE EEN KLACHT INDIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT?

U hebt het recht uw bezorgdheid over de verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar te maken bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats waar volgens u een vermeende inbreuk op uw rechten heeft plaatsgevonden.

De lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Unie is beschikbaar via de volgende link: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Voor landen buiten de EU verwijzen wij u naar de website van uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

WAT ZIJN DE CATEGORIEËN VAN DE COOKIES DIE TIJDENS UW BEZOEK AAN ONZE WEBSITE WORDEN GEPLAATST EN WAT ZIJN HUN DOELEINDEN?

HOE COOKIES ACCEPTEREN OF WEIGEREN?

Een cookiebanner verschijnt vanaf uw eerste bezoek aan de website axa-schengen.com. Deze cookiebanner stelt u in staat om:

  • Alle optionele cookies accepteren die niet strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website, of 
  • Weiger alle cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website, 
  • Ga naar het Cookie Preference Center om uw keuzes in termen van toestemming in te stellen (wat betekent dat u individueel cookies kunt selecteren die u tijdens het browsen accepteert, ook al zijn ze niet essentieel voor de goede werking van de website).

Wij bewaren uw voorkeuren, zowel toestemming als weigering van cookies, gedurende 6 maanden. Zodra deze periode is verstreken, verschijnt de cookiebanner zodat u uw voorkeuren opnieuw kunt instellen. U kunt de cookie-instellingen te allen tijde aanpassen via het Cookie Preference Center (here).

IS COOKIE DEPOSIT VERPLICHT?

Het strikt noodzakelijke of optionele karakter van elke categorie cookies wordt aangegeven op het moment dat u wordt gevraagd toestemming te verlenen (of te weigeren), hetzij via de cookiebanner bij uw eerste bezoek aan onze website, hetzij via het  Cookie Preference Center.

De Cookie Preference Center (here) blijft te allen tijde toegankelijk in de footer van de website maar ook door te klikken op 'Personaliseer mijn keuzes' in de cookiebanner

Houd er rekening mee dat door het weigeren van optionele cookies sommige functies, pagina's en gebieden van de website onbeschikbaar kunnen worden, waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld.