OM OSS

AXA Assistance har utvecklat AXA Schengens försäkringpolicy. Detta är en besöksförsäkring som uppfyller alla krav i Europeiska unionens råds beslut om att få Schengenvisum.

Vilka är AXA Assistance?

AXA Assistance är en del av AXA-koncernen. Det är en av världens ledande leverantörer av medicinsk hjälp och rese- och besöksförsäkringar. AXA Assistance har ett av de mest omfattande och effektiva assistantnätverk i världen. AXA Assistance består av:

  • 30 callcenter runt om i världen, tillgängliga dygnet runt
  • 6500 agenter som agerar för AXA Assistance i de länder där det inte finns något callcenter
  • 6000 anställda som står till kundernas förfogande
  • 600 läkare som är specialiserade på personlig assistans.

Godkända betalningsmedel: