Welke landen maken geen deel uit van het Schengengebied?

Het Schengengebied bestaat uit 27 landen die een gemeenschappelijk grens- en visumbeleid voeren. Niet alle Europese landen behoren tot de Schengenzone.

Welke Europese landen vallen buiten de Schengenzone?

Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Italië zijn lidstaten die deel uitmaken van het Schengengebied. De volgende Europese landen behoren niet tot het Schengengebied en hebben dus grenscontroles met Schengenlanden.

 • Bulgarije
 • Roemenië
 • Cyprus
 • Ierland
 • Verenigd Koninkrijk

Deze landen voeren hun eigen visabeleid. Met een Schengenvisum heb je geen toegang tot deze landen en moet je dus een nationaal visum aanvragen.

Kaart van niet-schengen-landen

Wat zijn andere niet-Schengenlanden?

Zoals hierboven al benoemd valt niet elke Europese lidstaat binnen het Schengengebied, waar de grenscontroles zijn afgeschaft. Landen die we tot Europa beschouwen, maar die niet tot de Schengenzone behoren, zijn onder meer veel Oost-Europese landen zoals:

 • Albanië,
 • Armenië,
 • Azerbeidzjan,
 • Wit-Rusland,
 • Bosnië & Herzegovina,
 • Macedonië,
 • Moldavië,
 • Montenegro,
 • Servië,
 • Oekraïne.

De microstaten Andorra, Monaco en Vaticaanstad zijn ook geen lid, maar omdat zij geen grenscontroles uitvoeren, worden zij toch als onderdeel van het Schengengebied beschouwd.

Niet-EU-landen die deel uitmaken van het Schengengebied

Er zijn vier niet Europese landen, die wel deel uitmaken van het Schengengebied, namelijk:

 • Zwitserland
 • Liechtenstein
 • Noorwegen
 • IJsland

Landen buiten het Schengengebied houden nog steeds grenscontroles voor reizigers die uit het Schengengebied komen, maar het is goed om te weten dat veel landen een visumvrije regelingen hebben gesloten met de EU of Schengenlanden.

Waarom maken sommige EU-landen geen deel uit van het Schengengebied en andere niet-EU-landen wel?

Toen de EU-landen in 1995 het Schengenakkoord ondertekenden om de grenscontroles af te schaffen, hebben sommige landen zich verzekerd van een opt-out waardoor ze geen deel uitmaakten van het vrije reisgebied.
Andere landen die later tot de EU zijn toegetreden, hebben zich niet onmiddellijk bij het Schengengebied aangesloten, maar zullen dat in de toekomst misschien wel doen.
Sommige landen die niet tot de EU behoren, hebben het akkoord ook ondertekend en werden Schengenlanden.

Maakt het Verenigd Koninkrijk deel uit van het Schengengebied?

Het Verenigd Koninkrijk en de Republiek Ierland waren jarenlang lid van de Europese Unie, maar niet aangesloten bij het Schengenakkoord, omdat zij een opt-out op het verdrag hadden getekend.
Sinds de Brexit is Groot-Brittannië ook geen onderdeel meer van de EU. Ierland behoort nog steeds tot de Europese Unie, maar is dus geen Schengenland. Beide landen hebben hun eigen visum- en reisregelingen. Voor een kort verblijf hebben Nederlandse burgers geen visum nodig. Op de website van de Britse overheid kun je checken of je een visum nodig hebt.

Wat zijn de visumvereisten voor niet-Schengenlanden?Zijn ze vergelijkbaar met het Schengengebied?

Elk land heeft zijn eigen visumvereisten, maar vele hebben dezelfde basisprincipes. Deze omvatten het bewijs van een geldig paspoort, het verstrekken van biometrische gegevens, een legitieme reden voor je bezoek, de middelen om jezelf te onderhouden tijdens jouw verblijf en een geldige reis- of medische verzekering.

Hoe kan AXA helpen als ik op reis ga naar een land buiten het Schengengebied?

De kortlopende reisverzekering Europa Travel van AXA biedt een uitgebreide dekking, zowel in het Schengengebied en Europa. Met deze reisverzekering kun je onbezorgd op vakantie en je ontvangt het verplichte verzekeringscertificaat dat nodig is voor een visumaanvraag.
De dekking omvat het Schengengebied en alle landen van de Europese Unie (inclusief Ierland, Bulgarije en Roemenië), plus de microstaten Liechtenstein, San Marino, Andorra, Monaco en Vaticaanstad.

Lijst van de 27 Schengenlanden

In onderstaande tabel nog een overzicht van de 27 landen die wel tot het Schengengebied behoren.

Oostenrijk visum

België visum

Tsjechische Republiek visa

Denemarken visa

Estland visa

Finland visa

Frannkrijk visa

Duitsland visa

Griekenland visa

Hongarije visa

IJsland visa

Italië Visa

Letland visa

Liechtenstein visa

Litouwen visa

Luxemburg visa

Malta visa

Nederland visa

Norwegen visa

Polen visa

Portugal visa

Slowakië visa

Slovenië visa

Spanje Visa

Zweden visa

Zwitserland visa

Kroatië visa

 

Veelgestelde vragen over de niet-Schengen landen

Kan ik met een Schengenvisum naar een EU-land reizen dat niet tot het Schengengebied behoort?

Nee. Voor landen buiten het Schengengebied moet je als visumplichtige buitenlandse gast een apart visum aanvragen.

Kan ik naast mijn Schengenvisum ook een visum voor een niet-Schengenland aanvragen?

Ja. Dat kan, maar je moet hiervoor een aparte aanvraag indienen bij de autoriteiten van het niet-Schengenland en nagaan of je, als je het Schengengebied opnieuw wilt betreden, over een meervoudig visum beschikt.

Wat gebeurt er als ik met een Schengenvisum een niet-Schengenland binnenkom?

Als je visumplichtig bent en niet over de juiste documenten beschikt om naar dat land te reizen, wordt de toegang geweigerd en kunnen verdere sancties worden opgelegd.