H1

Vilka länder ingår inte i Schengenvisumområdet?

 

Vilka länder ingår inte i Schengenvisumområdet?

Även om 27 länder i Europa ingår i Schengenområdet, däribland Frankrike, Tyskland, Italien och Nederländerna, är det inte alla länder som ligger inom zonen och därmed har gränskontroller mot Schengenländerna. De kräver att du ansöker om ett nationellt resevisum.

Förteckning över EU-länder som inte är Schengenländer:

 • Bulgarien
 • Cypern
 • Irland
 • Rumänien
 • Storbritannien

 

Karta över länder utanför schengen

 

Vilka är andra länder som inte är Schengenländer?

Även om 27 länder ingår i Schengenområdet, inklusive de flesta länder på det europeiska fastlandet, är det inte alla europeiska stater som ingår i det område där gränskontrollerna har avskaffats. Länder som vi förknippar med Europa men som inte ingår i Schengenområdet är östeuropeiska stater som t.ex:

 • Albanien,
 • Armenien,
 • Azerbajdzjan,
 • Bosnien och Hercegovina,
 • Makedonia,
 • Moldavien,
 • Montenegro,
 • Serbien,
 • Ukraina,
 • Vitryssland.

Mikrostaterna Andorra, Monaco och Vatikanstaten är inte heller medlemmar - men anses de facto ingå i området, eftersom de inte har några gränskontroller.

Rumänien, Bulgarien och Cypern står också utanför Schengenområdet men är juridiskt skyldiga att ansluta sig som medlemmar i Europeiska unionen någon gång i framtiden. Ryssland är inte medlem i det fria reseområdet.

Länder utanför EU som ingår i Schengenområdet

Fyra länder utanför EU - Schweiz, Liechtenstein, Norge och Island - är medlemmar i området. Länder utanför området genomför gränskontroller för resenärer som kommer från Schengenområdet, men många har arrangemang för visumfria resor för EU-medlemmar eller länder som har undertecknat avtal om visumfria resor med Schengenländerna.

Varför ingår vissa EU-länder inte i Schengenområdet och andra länder utanför EU gör det?

När Schengenavtalet om avskaffande av gränskontroller undertecknades av EU-länderna 1995 fick vissa länder möjlighet att avstå från att ingå i det fria reseområdet. Andra länder som anslöt sig till EU senare anslöt sig inte omedelbart till området, men kan komma att göra det i framtiden. Vissa stater som inte är med i EU har också undertecknat avtalet och blivit Schengenstater.

Är Storbritannien en del av Schengenområdet?

Under många år var Storbritannien och Irland medlemmar i Europeiska unionen men inte anslutna till Schengenavtalet, eftersom de hade fått undantag från fördraget. Storbritannien håller dock på att lämna Europeiska unionen, efter att ha röstat för att lämna 2016 och officiellt lämna unionen den 31 januari 2020. Som ett resultat av detta övergår den brittiska regeringen till ett nytt förhållande till Europeiska unionen och ändrar sina egna visum- och researrangemang. Irland förblir dock inom EU - men är fortfarande inte längre inom Schengenområdet.

Om du planerar att resa i dessa länder utöver Schengenområdet bör du kontrollera de lokala visumkraven i det land du planerar att resa till och göra en ansökan.
 

Vilka visumkrav gäller för länder utanför Schengen? Liknar de Schengenområdet?

Alla länder har sina egna visumkrav, men många har samma grundprinciper. Dessa inkluderar att du måste visa att du har ett giltigt pass, tillhandahålla biometriska uppgifter, en legitim anledning till besöket, möjlighet att försörja dig själv under din vistelse och en giltig besöks- eller sjukförsäkring. 

 

Hur kan AXA hjälpa mig om jag reser till ett land utanför Schengen?

AXA:s besöksförsäkring för Schengen Europa erbjuder ett utökat skydd oavsett var du reser inom Schengenområdet eller inom EU i stort. Den tillhandahåller också det obligatoriska försäkringsbevis som behövs för att få Schengenvisum. De länder som omfattas är Schengenområdet och alla EU-länder (Irland, Bulgarien och Rumänien ingår) samt mikrostaterna Lichtenstein, San Marino, Andorra, Monaco och Vatikanstaten.

 

Förteckning över de 27 Schengenländerna

Visum för Österrike
 

Visum för Belgien

Visum för Tjeckien

Visum för Danmark

Visum för Estland

Visum för Finland

Visum för Frankrike

Visum för Tyskland 

Visum för Grekland

Visum för Ungern

Visum för Island

Visum för Italien

Visum för Lettland

Visum för Liechtenstein

Visum för Litauen

Visum för Luxemburg

Visum för Malta

Visum för Nederländerna

Visum för Norge

Visum för Polen

Visum för Portugal

Visum för Slovakien

Visum för Slovenien

Visum för Spanien

Visum för Sverige

Visum för Schweiz

Vanliga frågor om länder som inte omfattas av Schengen

Kan jag resa till ett EU-land som inte ingår i Schengenområdet med ett Schengenvisum?

Nej, du måste ansöka om visum där och uppfylla deras visumkrav för att resa in i ett land som inte ingår i Schengenområdet.

Kan jag ansöka om ett visum till ett land utanför Schengenområdet utöver mitt Schengenvisum?

Ja, det kan du - men du måste ansöka separat hos myndigheterna i det land som inte ingår i Schengenområdet och kontrollera att du har ett visum för flera inresor om du vill resa in i Schengenområdet igen.

Vad händer om jag reser in i ett land utanför Schengenområdet med ett Schengenvisum?

Du kommer att nekas inresa om du inte kan uppvisa rätt dokumentation för att resa till det landet - och kan drabbas av ytterligare sanktioner.